Politikacılar devasa kamu borçlarından nasıl kurtulabilir?

To dünyadan kamu maliyesi giderek istikrarsız görünüyor. Temmuz ayına kadar olan dönemde ABD federal hükümeti 2,3 trilyon dolar, yani toplam tutarın %8,6’sını borç aldı. GSYH— genellikle ekonomik felaketler sırasında görülen türden bir açık. 2025 yılına kadar beş GBüyük zengin ülkelerden oluşan 7 grup net borç oranına sahip olacak-GSYH tahminlerine göre bu oran %100’ün üzerindedir. IMF. Bu tür borçlar 2010’ların düşük faizli döneminde de geçerli olabilirdi ama o günler çoktan geride kaldı. Bu ay, on yıllık Hazine tahvili getirisi kısa süreliğine %4,3 ile 2007-09 küresel mali krizinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Hükümetler bu yüklerden nasıl kurtulacak? İktisatçılar bu soruyla giderek daha fazla ilgileniyor. Serkan Arslanalp’in yeni yazısı IMF ve Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nden Barry Eichengreen, 26 Ağustos’ta Jackson Hole, Wyoming’de düzenlenen yıllık ABD para politikası toplantısında sunulan seçeneklerden oluşan bir menü sunuyor. Gerçekten iştah açıcı değil.

Büyük ekonomiler zaten ağır borçlu durumda. Genel olarak konuşursak, iki stratejiden birini kullanarak bu sorunu çözdüler. Onlara sade ve aritmetik deyin. Sade yöntem, faiz dışı fazla (yani borç faizi ödenmeden önce fazla) elde etmekten oluşur. 1820’lerde Napolyon Savaşları’ndan sonra Britanya’nın borcu toplam tutarın neredeyse %200’üne ulaştı. GSYH; Fransa-Prusya Savaşı, Fransa’yı neredeyse %100 oranında borçlu bıraktı. GSYİH Daha önce, Bay Eichengreen ve ortak yazarları, 1822 ile 1913 yılları arasında Britanya’nın borç/borç oranını düşürmeye yetecek kadar faiz dışı fazla kaydettiğini bulmuşlardı.GSYH yüzde 180’den fazla oran; Fransa, 1896’dan sonraki sadece 17 yıl içinde oranını yüzde 100 oranında düşürmeye yetecek kadar şey yaptı.

MM. Arslanalp ve Eichengreen, demokrasilerin bugün aynı olguyu tekrarlaması ihtimali konusunda kötümser. 19. yüzyılda refah devletleri minimal düzeydeydi. İngiliz politikacılar Viktorya döneminin “sağlam finans” felsefesini izlediler; Fransızlar bir sonraki savaşa hazır olabilmek için borçlarını azaltmaya çalıştı. Bunun tersine, modern refah devletleri yaşlanan nüfus nedeniyle baskı altındadır ve artan savunma harcamaları ile yeşil yatırımlara duyulan ihtiyaç, devletin boyutunun büyüdüğü anlamına gelmektedir. Politikacılar vergileri artırabilir. Ancak yapılan diğer araştırmalar IMF Gelişmiş ekonomilerde, 1979 ile 2021 yılları arasında mali konsolidasyonların, muhtemelen vergi artışlarının ekonomik büyümeye zarar vermesi nedeniyle, harcama kesintileri yerine vergi artışları tarafından yönlendirilmeleri durumunda borcu azaltmada başarılı olma ihtimalinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Peki ya aritmetik yaklaşım? Bu, ABD borcunun toplam ABD borcunun %106’sına ulaştığı II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok ülkenin izlediği yoldur. GSYİH (yakında aşabilecekleri bir seviye). Bu, enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranını aşan bir ekonomik büyüme oranı anlamına geliyordu; dolayısıyla miras kalan borçlar, GSYH zamanla, küçük faiz dışı fazlaların da eklenmesiyle. Son zamanlardaki yüksek enflasyon oranlarının küresel ekonomiyi borç azaltmanın aritmetik yoluna soktuğu ileri sürülebilir. Gerçekten de, gelişmiş ekonomilerdeki net borç, Kovid-19’un vurduğu 2020’deki yükselişin ardından yaklaşık yüzde dört puan azaldı.

Ancak enflasyon yalnızca beklenmedik durumlarda borcu azaltır. Tahvil sahipleri fiyatlarda hızlı bir artış öngörürlerse, daha yüksek getiri talep edecekler ve bu da hükümetin faiz faturasını artıracaktır. Kalıcı enflasyon ancak II. Dünya Savaşı’ndan sonra yardımcı oldu çünkü politika yapıcılar finansal baskı olarak bilinen bir politikayla nominal tahvil getirilerini düşük tuttu. 1951 yılına kadar Federal Reserve, tahvil satın almak için para yaratarak uzun vadeli faiz oranlarını sınırladı. Daha sonra banka mevduatlarına faiz ödeme yasağı, tasarrufları tahvil piyasasına yönlendirecektir.

Ortaya çıkan düşük reel faiz oranlarına savaş sonrası hızlı büyüme eşlik etti. 1945 ile 1975 arasında bu, borç/borç oranını düşürdü.GSYİH Zengin dünyada bu oran ağırlıklı ortalama yüzde 80 puandır. Denklemin her iki tarafı da önemliydi. Herkes büyümenin arzu edilir bir şey olduğu konusunda hemfikir olabilir: MM, bunun “borç sorunlarını çözmenin en kolay yolu” olduğunu yazın. Arslanalp ve Eichengreen’de bu dönemde zengin dünyada yıllık ortalama %4,5’ti. Ancak yüksek büyüme genellikle reel faiz oranlarını yükseltir. Her ikisi de Johns Hopkins Üniversitesi’nden Julien Acalin ve Laurence Ball tarafından yazılan başka bir çalışma makalesi, bozulmamış reel faiz oranları ve dengeli bir faiz dışı bütçe ile borç-/-GSYH 1974’te bu oran yüzde 23’ten yalnızca yüzde 74’e düşmüş olacaktı.

Yapay zeka ya da başka bir teknolojik gelişme üretkenlik artışında büyük bir değişikliğe neden olmadığı sürece, günümüzün yaşlanan ekonomilerinin savaş sonrası genişleme oranlarını yakalama şansı yok. Amerika GSYH Önümüzdeki on yılda yıllık sadece %2 oranında büyümesi bekleniyor. Bu, aritmetik stratejiyi anında reel faiz oranlarına odaklanarak sınırlandırır. Toplumlar yaşlandıkça tasarrufların artması gibi oranların “doğal olarak” düşük olmasını beklemek için iyi nedenler var. Ancak uzun vadeli tahvil getirilerindeki son artışın da gösterdiği gibi yatırımcıların şüpheleri var gibi görünüyor. Reel oranları aşağı çekecek finansal baskı ve yüksek enflasyon, merkez bankalarının enflasyon hedeflerinden vazgeçmesi ve 20. yüzyılın sonundaki finansal liberalleşmenin büyük kısmının tersine dönmesi gibi kapsamlı değişiklikleri gerektirecektir.

Kötünün iyisi

O zaman ne olacak? MM, “Hükümetler yüksek miras borçlarıyla yaşamak zorunda kalacak” dedi. Arslanalp ve Eichengreen. Politikacıların yapabileceği en iyi şey, kötü bir durumu daha da kötüleştirmemektir. Ancak borç birikiminin devam etmesi politikacıların bu tavsiyeye uyma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Bugünkü yolda Amerika, bütçesinin yüzde 3,2’sini harcayarak savaş sonrası rekorunu yakalayacak. GSYH 2030’da faize. Yirmi yıl sonra bu oran yüzde 6’yı aşacak. Bu arada başka bir salgın veya büyük bir savaş meydana gelirse fatura daha yüksek olabilir.

Seçmenlerin ve politikacıların faiz dışı fazlaları, sürekli enflasyonu veya mali baskıyı tolere etmeye istekli olmaları pek mümkün görünmese de, gelir vergisinin büyük bir kısmını tahvil sahiplerine bırakma konusunda da isteksiz olacakları bir noktaya gelmeleri muhtemeldir. O zaman siyasi kısıtlamalar hafifleyecek ve tahvil piyasası krizi tehlikesi artacaktır. Borç azaltma menüsü o zaman o kadar da tatsız görünmeyecek.

Ekonomi hakkındaki köşemiz Free Exchange’den daha fazlasını okuyun:
Günümüz Nuh’u gemisine hangi hayvanları koymalıdır? (24 Ağustos)
Demokrasi ve oyların bedeli (17 Ağustos)
Elon Musk’un planları Twitternomics’i engelleyebilir (7 Ağustos)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir