Podcast: COVID-19 ile savaşmak için ticaretin yolunda gitmesi

Ticaret gerilimleri giderek tırmanıyor. Brexit belirsizlikle dolu ve COVID-19 salgını, sokağa çıkma kısıtlamaları ve radikal bir şekilde değişen tüketici talebiyle yeni bir çalkantı ekledi. Ancak

Hizmet ticareti kısıtlamaları 2020’de artarak COVID-19 ekonomik şokunu artırdı

09/02/2021 – Yeni bir OECD raporuna göre, hizmet ticareti için küresel düzenleyici ortam 2020’de daha kısıtlayıcı hale geldi ve yeni engeller, COVID-19 salgınının ihracatçılar üzerindeki

Deniz taşımacılığı kalpazanlar için birincil yoldur

22/02/2021 – Yeni bir OECD-EUIPO raporuna göre, dünya çapında ele geçirilen taklit ürünlerin toplam değerinin yarısından fazlası deniz yoluyla gönderiliyor. Konteynerli Deniz Taşımacılığının Kötüye Kullanımı

Ticaret kadınların ekonomik olarak güçlenmesini nasıl destekleyebilir?

Sanal | 9 Haziran 2021 | 21:00 Orta Doğu | 15:00 Doğu Saati | 7:00 NZST (10 Haziran) Geçen yıl ticaret sektöründe kadınların ekonomik olarak

OECD’de, kömürle çalışan termik santrallere yönelik ihracat kredisi desteğini sona erdirmek için anlaşmaya varıldı

22/10/2021 – İklim değişikliğini ele alma çabalarını desteklemek ve yaklaşan COP26 bağlamında, Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredilerine İlişkin OECD Düzenlemesinin Katılımcıları, kömür yakıtlı termik santrallere

Enerji fiyatlarındaki artış, fosil yakıtları sübvanse etmek yerine temiz enerji geçişlerini hızlandırma ihtiyacının altını çiziyor – OECD & IEA

02/11/2021 – OECD ve IEA’ya göre ülkeler, enerji fiyatlarındaki küresel artışa ve pandeminin ekonomik etkilerine yanıt olarak fosil yakıtlara yönelik hükümet desteğini artırmaya direnmelidir. Bunun

OECD, hizmet ticaretinin 2021’de liberalleştiğini ve yeni önlemlerin hacminde ve etkilerinde önemli düşüş gösterdiğini söylüyor

01/02/2021 – Yeni bir OECD raporuna göre, küresel hizmet ticareti düzenlemeleri 2021’de serbestleşme belirtileri göstererek önceki yıllarda belirlenen ticaret engellerinin istikrarlı bir şekilde oluşmasını yavaşlattı.

Uluslararası ticaret istatistikleri: 2021’in dördüncü çeyreğindeki trendler

Mal ticaretindeki hızlanma G20 ticaretindeki toparlanmayı desteklerken hizmet ticaretindeki büyüme yavaşlıyor Haber bülteninin tamamını indirin (grafikler ve tablolar PDF dahil) 24 Şubat 2022 – Yavaş

Uluslararası ticaret istatistikleri: 2022’nin ilk çeyreğindeki trendler

Fiyatlar, G20 mal ticaretinin değerini 2022’nin ilk çeyreğinde yeni zirveye çıkarırken hizmet büyümesi yavaşlıyor Haber bülteninin tamamını indirin (grafikler ve tablolar PDF dahil) 24 Mayıs